ombre_accueil

De heiligdommen

Alle begint op donderdag 11 februari 1858 in de grot van Massabielle... Een 'dame in het wit' verschijnt voor de eerste keer aan Bernadette Soubirous. Er volgen nog 17 ontmoetingen.

Bij de zestiende ontmoeting op 25 maart 1858 geeft zij haar naam: ' ik ben de onbevlekte ontvangenis', waarmee zij de boodschap die zij aan Bernadette heeft gegeven onderschrijft en bevestigt.

Deze boodschap, die meer dan ooit actueel is, wordt nog steeds ervaren, in al haar evangelische omvang, door de miljoenen pelgrims, die de bedevaart naar Lourdes maken, in de voetsporen van haar aan wie Onze Vrouwe in deze wereld geen geluk had beloofd en die in 1933 Sint Bernadette zou worden.